Jag jobbar huvudsakligen med enskilda firmor och mindre aktiebolag. Mina kunder finns inom vitt skilda områden, bland annat inom jord- och skogsbruk, bygg och inom konsultbranschen.

Jag kan sköta hela er redovisning, eller delar av den, helt efter era behov och önskemål. För bokföringen använder jag mig huvudsakligen av Björn Lundéns program.

Av mina tjänster är det främst bokföring, bokslut och årsredovisningar, och inkomstdeklarationer som efterfrågas, men även fakturering och löner.

I bokföringen ingår naturligtvis löpande rapporter, avstämning och även inlämning av moms- och arbetsgivardeklarationer, om så önskas.

För den som önskar digitala lösningar, kan jag även erbjuda det. Läs mer här: Digitala tjänster