Jag jobbar huvudsakligen med enskilda firmor och mindre aktiebolag. Mina kunder finns inom vitt skilda områden, bland annat inom jord- och skogsbruk samt byggbranschen.

Av mina tjänster är det främst bokföring, bokslut och moms- och arbetsgivardeklarationer som efterfrågas, men ofta även fakturering och löner.

För den som önskar digitala lösningar, kan jag erbjuda det. Det finns olika former av elektronisk fakturahantering, exempelvis e-postportal för leverantörsfakturor, fakturascanning och tolkning.

Läs gärna mer HÄR på Björn Lundéns websida.

Jag kan sköta hela er redovisning, men vi kan också dela på jobbet. För bokföringen använder jag mig av Björn Lundéns program. Om ni vill sköta till exempel faktureringen eller lägga in kassarapporten själva så finns möjlighet att koppla till en webbaserad modul för det.