Jag kan hjälpa er med t.ex. bokföring, löner, bokslut och deklarationer och jobbar huvudsakligen med Enskilda firmor och mindre Aktiebolag. Jag har jobbat med ett flertal olika branscher, bland annat jord- & skogsbruk och byggbranschen.          Jag håller till i Täby, men har också kontor i Norrtälje, som jag delar med min samarbetspartner Ylva , som jag även tidigare arbetat med i flera år. Jag har kunder från olika delar av Stockholms län.

Jag kan sköta hela er redovisning, men vi kan också dela på jobbet. Jag använder BLInfo´s program för bokföringen och om ni vill sköta t.ex. faktureringen själva, eller lägga in kassarapporten så finns möjligheten att skaffa valfria moduler och koppla till bokföringen hos mig. Läs mer här                                                                                                                                                         Jag kan även erbjuda olika former av elektronisk fakturahantering t.ex. e-postportal för leverantörsfakturor, fakturascanning och tolkning. Läs mer här